Zarządzanie sobą w czasie

Jeśli zastanawiasz się, czy czasem w ogóle da się zarządzać, szukasz drogi, jak z satysfakcją dla siebie, dla własnego dobrostanu panować nad własnym czasem, to to jest szkolenie dla Ciebie.

Jeśli chcesz usprawnić swoje działania w pracy i poza nią, by lepiej wykorzystywać czas, to z tego szkolenia wyjdziesz zaopatrzony w konkretne narzędzia stanowiące dobre praktyki w tym zakresie.

Jeśli mówisz sobie, świetnie radziłbym sobie w zarządzaniu swoim czasem, gdyby nie inni ludzie, którzy mi w tym skutecznie przeszkadzają, to poznaj na szkoleniu skuteczne sposoby asertywnego stawiania granic.

Proponowany czas trwania szkolenia
Szkolenie jednodniowe (8 godz. lekcyjnych)
Uczestnicy szkolenia
Wszystkie osoby niezależnie od miejsca w strukturze firmy, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w czasie zarówno w pracy, jak i poza nią.
Cechy wyróżniające szkolenie

Szkolenie skłania do refleksji nad własnym funkcjonowaniem w czasie, pozwala przemyśleć nasz poziom satysfakcji w tym zakresie. Ma wymiar mocno praktyczny; poznane techniki, sposoby ułatwiają planowanie i organizację własnego czasu.

Korzyści ze szkolenia

  • Rozwiniesz umiejętności efektywnego organizowania własnego czasu,
  • poznasz Metodę SMART, postawisz swoje cele wg kroków metody,
  • dowiesz się jak w praktyce wyznaczać priorytety metodą Eisenhowera,
  • rozwiniesz umiejętności efektywnego planowania czasu z uwzględnieniem poznanych metod i zasad,
  • dowiesz się, jak w asertywny sposób chronić swój czas.

Zobacz, jak nas oceniają

Zakres szkolenia

1
Czy czasem da się zarządzać?
2
Analiza własnego funkcjonowanie w czasie - fotografia dnia, aplikacja na telefon Timular
3
Koło życia – jak chcę, by płynął mój czas
4
Ustalanie celów – metoda SMART
5
Określanie priorytetów – metoda Eisenhowera
6
Planowanie działań – tworzenie list (także w telefonie z wykorzystanie aplikacji any.do), metoda ALPEN, indywidualna krzywa wydajności, Zasada 60:40, Efekt piły
7
Zachowania asertywne pomocne w organizacji własnego czasu

Szkolenie poprowadzi

Bogna Majeran

Kwalifikacje: Jest absolwentką studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Posiadane certyfikaty:

Posiada świadectwo ukończenia Studium Mediacji organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Zdobyła certyfikat ILM Development poświadczający kompetencje prowadzenia warsztatów w oparciu o facylitację wg modelu Process Iceberg®
Ukończyła szkolenie zarządzania projektami PRINCE2 Foundation potwierdzone świadectwem i certyfikatem zdania egzaminu: PRINCE2 Foundation Examination.
Uzyskała licencję Master of Art of NLP. Ma ukończony kurs, potwierdzony certyfikatem w zakresie prowadzenia coachingu: Podstawy coachingu indywidualnego z cyklu Coaching dla Profesjonalistów. Ukończyła kurs dla trenerów.

Dotychczasowe doświadczenie (w branży szkoleń oraz poza nią)

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności menedżerskich, w tym kierowania ludźmi, zarządzania zmianą, zarządzania projektami w oparciu metodyki PRINCE2 i PMI.

W swoim doświadczeniu zawodowym prowadzi także szkolenia i doradztwo dotyczące rozwiązywania konfliktów, komunikacji nastawionej na relacje. W ramach kontaktów z firmami spotyka się z przykładami sytuacji konfliktowych w pracy i pomaga w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i dochodzeniu do porozumienia poprzez wspólne wypracowywanie rozwiązań. Pracuje także jako mediator wspierając rozwiązywanie konfliktów wewnątrz firm. Prowadzi także szkolenia w obszarze rozwijania kompetencji społecznych, w tym takich umiejętności osobistych, jak: komunikacja, asertywność, współpraca w zespole i efektywność własna/zarządzanie czasem. Prowadzi szkolenia doskonalenia obsługi Klienta, w tym przez telefon. Pełniła rolę menedżera merytorycznego w dużych projektach szkoleniowych odpowiadając za przygotowanie projektu od strony merytorycznej. Posiada doświadczenie w pracy z Klientami w celu zdefiniowania potrzeb szkoleniowych, oraz przygotowania na tej podstawie programów szkoleń, a także działań wspierających rozwój.

Osiągnięcia

Ma za sobą tysiąc kilkaset przeprowadzonych dni szkoleniowych. Realizowała szkolenia dla pracowników
kilkudziesięciu firm.
Ponad 80 % uczestników szkoleń oceniło jej pracę jako trenera wysoko i bardzo wysoko.
Za największe swoje osiąnięcie uważa, że udało jej się zbudować bardzo dobry kontakt z trójką dzieci, dać im
przestrzeń na samodzielność, odpowiedzialność i rozwinięcie skrzydeł.

Pasje, zainteresowania

Ma szczęście, że pracuje robiąc to, co lubi, co sobie wybrała. Interesują ją zawiłości relacji międzyludzkich.
Obecnie poznaje, czym są tzw. „turkusowe organizacje”, poddaje niepewności i przełamuje swoje obecne
przekonania na temat zarządzania ludźmi.
Bardzo ceni sobie wolny zawód, który daje jej wysokie poczucie wpływu na własne życie.
Buduje spokój w sobie, robiąc robótki na drutach, malując kamienie, które rozdaje bliskim i znajomym.

Najważniejsze dla niej, to:
Być dobrym człowiekiem
Szukać dobrych intencji
Niczego nie żałować

…dlatego też

Okazuje szacunek uczestnikom szkoleń, w relacjach z nimi stara się być uczciwa, otwarta i życzliwa. Zamiast
oceniać, próbuje zrozumieć. Popełniane błędy, trudności, choć przeżywa, traktuje jako wpisane w działanie,
szuka rozwiązań.

Proponujemy dwa rozwiązania:

Szkolenia w siedzibie Klienta

Wykorzystaj maksymalnie czas i poświęć go w pełni na szkolenie, likwidując problem dojazdu, koszt wynajmu sali itp. Wystarczy, gdy Klient dysponuje salą pozwalającą na przeprowadzenie szkolenia, a my zajmiemy się resztą, wyposażając ją w wyjątkowo wygodne fotele dostępne tylko u nas i nadając klimat sprzyjający wydajnemu szkoleniu. Możemy również zapewnić miejsce szkolenia w pobliżu siedziby Klienta, czyli zrealizować szkolenie poza firmą, ale w niewielkiej odległości.

Szkolenia wyjazdowe

Tu koncentrujemy się na zapewnieniu wyjątkowego miejsca poza siedzibą Klienta, realizując szkolenie w jednym z partnerskich hoteli. Nie są to jednak zwyczajne obiekty, a starannie dobrane miejsca, gwarantujące wyjątkową atmosferę, otoczenie przyrody i klimat pozwalający na oderwanie się od codzienności. Także w tym przypadku zapewniamy komfortowe warunki szkolenia, a wyjazd może być połączony również ze zorganizowaną integracją.

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość

ul. Fabryczna 16H,
53-609 Wrocław

NIP 8943120271
REGON 368893599
KRS 0000705851

Posiadamy certyfikat: