Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Proponowany czas trwania szkolenia
5 godzin dydaktycznych (jeden dzień) + egzamin
Proponowana liczba uczestników
od 4 do 14 osób
Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową, ich stan zdrowia umożliwia pracę na stanowisku spawacza wybraną metodą i jest potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim oraz posiadają kwalifikacje spawalnicze- świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książkę spawacza.
Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa

Celem kursu jest przedłużenie posiadanych uprawnień spawalniczych uczestników. Szkolenie i egzamin zostaną zrealizowane w oparciu o wytyczne
nr W–14/IS.

Egzamin
Państwowy przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
2 lata pod warunkiem wykonywania prac spawalniczych na bieżąco

Opis szkolenia: Weryfikacja uprawnień spawalniczych

Proces weryfikacji uprawnień spawalniczych obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie oraz uprawnienia pedagogiczne. Szkolenie oraz egzamin może odbywać się w odpowiednio przystosowanej spawalni w siedzibie Klienta (w celu realizacji egzaminu konieczna jest zgoda wydana przez Instytut Spawalnictwa) lub w spawalni szkoleniowej certyfikowanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, wyposażonej w profesjonalną instalację wyciągów oraz przemysłowe spawarki.
Po ukończeniu weryfikacji uprawnień spawalniczych kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz wpis do książeczki spawacza.

Przedłuż swoje uprawnienia spawalnicze -szkolenie i egzamin zgody z wytycznymi W-14/ IS

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


    Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość