Vademecum zarządzania

Dostałeś awans na stanowisko menedżerskie? To wyraz uznania, ale także nowa odpowiedzialność. Pewnie zadajesz sobie pytania: co dalej, czy podołasz oczekiwaniom, czy sam dla siebie sprawdzisz się w nowej roli.

To szkolenie przygotuje Cię do nowego wyzwania, zaopatrzy Cię w narzędzia niezbędne w zarządzaniu ludźmi, pozwoli na dobry start.

Być może pełnisz już jakiś czas funkcję przełożonego, może napotkałeś na trudności w zarządzaniu ludźmi, albo zarządzasz intuicyjnie i chcesz się przekonać, czy Twoje sposoby idą we właściwym kierunku? Dzięki temu szkoleniu umocnisz się w roli szefa i udoskonalisz swój sposób zarządzania ludźmi.

Proponowany czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Proponowana liczba osób
od 4 do 14 osób
Uczestnicy szkolenia
- osoby awansujące na stanowisko kierownika, lidera
- pozostali zarządzający, którzy potrzebują rozwoju w obszarze zarządzania ludźmi
- osoby, które świadomie zarządzają swoją karierą i chcą przygotować się do pełnienia funkcji menedżerskich
Cechy wyróżniające szkolenie

Mocną stroną szkolenia jest trening narzędzi kierowniczych, otrzymanie informacji zwrotnych od trenera i pozostałych uczestników, dostarczenie praktycznych wskazówek.

Kurs z podstaw zarządzania dla lidera i kierownika

  • poznasz poszczególne funkcje zarządzania;
  • dowiesz się o obszarach odpowiedzialności lidera;
  • będziesz wiedzieć, jak wyznaczać zasady w zespole;
  • skutecznie będziesz stawiać zadania swoim pracownikom;
  • uświadomisz sobie rolę feedbacku codziennego dla motywacji pracowników;
  • będziesz wiedzieć, jak wyrażać uznanie swoim pracownikom i wspierać korygowanie niepożądanych zachowań.

Zobacz, jak nas oceniają

Zakres szkolenia

1
Kim jest dobry menedżer?
2
Cztery funkcje zarządzania wg H. Fayola.
3
Obszary odpowiedzialności lidera (cele/zespół/jednostka).
4
Zdefiniowanie oczekiwań wobec zespołu.
5
Exposé szefa, czyli zakomunikowanie obowiązujących zasad i wartości.
6
Pułapki realizacji zadań przez podwładnych.
7
Skuteczne stawianie zadań pracownikom.
8
Dlaczego pytanie „czy rozumiesz?” nie jest trafnym sposobem sprawdzenia zrozumienia zadania?
9
Rola informacji zwrotnej.
10
Opis zamiast oceny zachowania – kluczowa kompetencja udzielania feedbacku.
11
Pochwała jako forma wyrażenia uznania.
12
Korygowanie niepożądanych postaw i zachowań.
13
Reprymenda czy rozmowa korygująca – kiedy stosować.

Szkolenie poprowadzi

Bogna Majeran

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności menedżerskich, w tym kierowania ludźmi, zarządzania zmianą, zarządzania projektami w oparciu metodyki PRINCE2 i PMI. Prowadzi szkolenia w obszarze rozwijania kompetencji społecznych, w tym takich umiejętności osobistych, jak: komunikacja, asertywność, współpraca w zespole i efektywność własna/zarządzanie czasem. Specjalizuje się też w szkoleniach z zakresu doskonalenia obsługi Klienta, w tym przez telefon. Pełniła rolę menedżera merytorycznego w dużych projektach szkoleniowych odpowiadając za przygotowanie projektu od strony merytorycznej.

Czytaj więcej

Jest absolwentką studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Posiada świadectwo ukończenia Studium Mediacji organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Zdobyła certyfikat ILM Development poświadczający kompetencje prowadzenia warsztatów w oparciu o facylitację wg modelu Process Iceberg®
Ukończyła szkolenie zarządzania projektami PRINCE2 Foundation potwierdzone świadectwem i certyfikatem zdania egzaminu: PRINCE2 Foundation Examination.
Uzyskała licencję Master of Art of NLP. Ma ukończony kurs, potwierdzony certyfikatem w zakresie prowadzenia coachingu: Podstawy coachingu indywidualnego z cyklu Coaching dla Profesjonalistów. Ukończyła kurs dla trenerów.

W swoim doświadczeniu zawodowym prowadzi także szkolenia i doradztwo dotyczące rozwiązywania konfliktów, komunikacji nastawionej na relacje. W ramach kontaktów z firmami spotyka się z przykładami sytuacji konfliktowych w pracy i pomaga w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i dochodzeniu do porozumienia poprzez wspólne wypracowywanie rozwiązań. Pracuje także jako mediator wspierając rozwiązywanie konfliktów wewnątrz firm.

Ma za sobą tysiąc kilkaset przeprowadzonych dni szkoleniowych. Realizowała szkolenia dla pracowników
kilkudziesięciu firm. Ponad 80 % uczestników szkoleń oceniło jej pracę jako trenera wysoko i bardzo wysoko.

Za największe swoje osiągnięcie uważa, że udało jej się zbudować bardzo dobry kontakt z trójką dzieci, dać im
przestrzeń na samodzielność, odpowiedzialność i rozwinięcie skrzydeł.

Ma szczęście, że pracuje robiąc to, co lubi, co sobie wybrała. Interesują ją zawiłości relacji międzyludzkich.
Obecnie poznaje, czym są tzw. „turkusowe organizacje”, poddaje niepewności i przełamuje swoje obecne
przekonania na temat zarządzania ludźmi.
Bardzo ceni sobie wolny zawód, który daje jej wysokie poczucie wpływu na własne życie.
Buduje spokój w sobie, robiąc robótki na drutach, malując kamienie, które rozdaje bliskim i znajomym.

Najważniejsze dla niej, to:
Być dobrym człowiekiem
Szukać dobrych intencji
Niczego nie żałować

…dlatego też

okazuje szacunek uczestnikom szkoleń, w relacjach z nimi stara się być uczciwa, otwarta i życzliwa. Zamiast
oceniać, próbuje zrozumieć. Popełniane błędy, trudności, choć przeżywa, traktuje jako wpisane w działanie,
szuka rozwiązań.

Proponujemy dwa rozwiązania:

Szkolenia w siedzibie Klienta

Wykorzystaj maksymalnie czas i poświęć go w pełni na szkolenie, likwidując problem dojazdu, koszt wynajmu sali itp. Wystarczy, gdy Klient dysponuje salą pozwalającą na przeprowadzenie szkolenia, a my zajmiemy się resztą, wyposażając ją w wyjątkowo wygodne fotele dostępne tylko u nas i nadając klimat sprzyjający wydajnemu szkoleniu. Możemy również zapewnić miejsce szkolenia w pobliżu siedziby Klienta, czyli zrealizować szkolenie poza firmą, ale w niewielkiej odległości.

Szkolenia wyjazdowe

Tu koncentrujemy się na zapewnieniu wyjątkowego miejsca poza siedzibą Klienta, realizując szkolenie w jednym z partnerskich hoteli. Nie są to jednak zwyczajne obiekty, a starannie dobrane miejsca, gwarantujące wyjątkową atmosferę, otoczenie przyrody i klimat pozwalający na oderwanie się od codzienności. Także w tym przypadku zapewniamy komfortowe warunki szkolenia, a wyjazd może być połączony również ze zorganizowaną integracją.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość