Uprawnienia elektroenergetyczne SEP grupy I, II, III w zakresie dozoru– D1, D2, D3

Proponowany czas trwania szkolenia
5 godzin dydaktycznych (jedno spotkanie)
Proponowana liczba uczestników
od 4 do 14 osób
Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich z wykształceniem co najmniej podstawowym; uczestnik szkolenia nie musi posiadać wykształcenia elektrycznego.
Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego SEP.

Egzamin
Państwowy przed Komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
5 lat

Opis szkolenia: Uprawnienia elektroenergetyczne SEP grupy I, II, III w zakresie dozoru– D1, D2, D3

Szkolenie zakończone jest Egzaminem Państwowym przed Komisją Egzaminacyjną ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Po pozytywnie zdanym egzaminie na wydanie uprawnień oczekujemy około siedmiu dni roboczych. Proces szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podczas jednego szkolenia istnieje możliwość wykonania więcej niż jednego uprawnienia dozorowego.

Uprawnienia dozorowe dzielimy na:

D1: urządzenia i zespoły prądotwórcze; urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyżej niż 1kV lub powyżej, urządzenia do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatura kontrolno-pomiarowa.

D2: kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o macy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze; pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW, sprężarki o mocy powyżej 20 kW, piece przemysłowe, aparatura kontrolno-pomiarowa.

D3: urządzenia do przetwarzania, uzdatniania i magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze i przemysłowe; urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu do i powyżej 5 kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, aparatura kontrolno-pomiarowa.

Praktyczny kurs - uprawnienia elektroenergetyczne SEP grupy I, II, III w zakresie dozoru - D1, D2, D

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


    Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość