Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Proponowany czas trwania szkolenia
35 godzin dydaktycznych (ok. 5 spotkań)
Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich z wykształceniem co najmniej podstawowym.
Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień do obsługi suwnic sterownych z poziomu roboczego

Egzamin
Państwowy przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
10 lat

Opis szkolenia: Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Proces szkolenia obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dopasowany jest do umiejętności i predyspozycji uczestników szkolenia oraz został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach oraz uprawnienia pedagogiczne. Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją egzaminacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość

ul. Fabryczna 16H,
53-609 Wrocław

NIP 8943120271
REGON 368893599
KRS 0000705851

Posiadamy certyfikat: