Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135- kurs podstawowy

Proponowany czas trwania szkolenia
145 godzin dydaktycznych (ok. miesiąc) + egzamin
Proponowana liczba uczestników
od 4 do 14 osób
Uczestnicy szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową oraz ich stan zdrowia umożliwia pracę na stanowisku spawacza metodą MAG 135 i jest potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. • Warunki stawiane kandydatom (spawanie ponadpodstawowe): – ukończony kurs podstawowy spawania metodą MAG 135. • Warunki stawiane kandydatom (spawanie rur): – ukończony kurs podstawowy i ponadpodstawowy spawania metodą MAG135.
Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG. Szkolenie i egzamin zostaną zrealizowane w oparciu o wytyczne nr W–14/IS. Uczestnicy zdobędą następujące umiejętności: przygotowywanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych, czytanie prostych rysunków konstrukcyjnych i instrukcji technologicznych spawania, odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich, oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem, obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania, wykonywanie spoin kątowych i doczołowych rur i blach, ocena jakości wykonanych złączy, wykonywanie prostych konstrukcji ze stali niestopowych na podstawie rysunków wykonawczych.

Egzamin
Państwowy przed Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
2 lata pod warunkiem wykonywania prac spawalniczych na bieżąco

Opis szkolenia: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135- kurs podstawowy

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez Wykładowców oraz Instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Kadra posiada również uprawnienia instruktorskie oraz uprawnienia pedagogiczne. Szkolenie oraz egzamin może odbywać się w odpowiednio przystosowanej spawalni w siedzibie Klienta (w celu realizacji egzaminu konieczna jest zgoda wydana przez Instytut Spawalnictwa) lub w spawalni szkoleniowej certyfikowanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, wyposażonej w profesjonalną instalację wyciągów oraz przemysłowe spawarki.
Szkolenie praktyczne obejmuje zestaw ćwiczeń, przez które kolejno powinni przechodzić kursanci. Szkolenie odbywać się będzie pod nadzorem instruktora. Każde ćwiczenie poprzedzone zostanie pokazem wykonanym przez instruktora. Czas przeznaczony na szkolenie praktyczne uwzględnia możliwość powtarzania ćwiczeń w celu utrwalenia i doskonalenia umiejętności.

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej i praktycznej zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa
Nr W-07/IS-17.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat spawacza, książeczkę spawacza lub wpis do książeczki spawacza potwierdzający ukończenie szkolenia i przystąpienie do egzaminu.

Praktyczny podstawowy kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


    Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość