Przesłuchanie w roli świadka lub podejrzanego

Działalność biznesowa wiąże się z nieustannym podejmowaniem decyzji oraz współpracą z wieloma osobami. W toku tych działań możemy być uczestnikiem różnego rodzaju postępowań, bezpośrednio lub pośrednio związanych z naszą osobą.

Niestety, niejednokrotnie, podczas przesłuchań dochodzi ze strony funkcjonariuszy państwowych do różnorakich naruszeń prawa, wynikających, tak z celowego działania, jak i z braku profesjonalizmu. W związku z tym wiedza na temat uwarunkowań formalnoprawnych obowiązujących w Polsce w zakresie praw i obowiązków każdej ze stron przesłuchania oraz procesów psychologicznych, jakie mają wpływ na interakcje między stronami przesłuchania, w tym rozpoznawanie i przeciwdziałanie najczęściej stosowanym przez przesłuchujących manipulacjom, kształtowanie postawy asertywnej, umiejętność bieżącej analizy wypowiedzi, w tym zadawanych pytań, itp., jest trudnym do przecenienia narzędziem w przypadku znalezienia się w sytuacji osoby przesłuchiwanej.

Proponowany czas trwania szkolenia
1 dzień / 8 godzin
Uczestnicy szkolenia
Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które, w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami służbowymi lub prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą być przesłuchiwane w charakterze świadka, podejrzanego lub obwinionego w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, kontrolnych lub innych prowadzonych przez uprawnione organy państwowe.
Cechy wyróżniające szkolenie

Szkolenie prowadzone jest przez emerytowanego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe.

Warsztaty obejmują zakres regulacji prawnych dotyczących przesłuchań, a także wyposażają w umiejętności niezbędne do właściwego zachowania się podczas przesłuchań i skutecznego odczytywania zamiarów drugiej strony.

Korzyści ze szkolenia

  • poznasz regulacje prawne dotyczące przesłuchań,
  • zdobędziesz wiedzę, jak prawidłowo przygotować się do przesłuchania,
  • dowiesz się, jak utrzymać kontrolę przebiegu przesłuchania,
  • nauczysz się obserwować charakterystyczne zachowania przesłuchującego i odpowiednio na nie reagować,
  • będziesz potrafił odczytywać złe intencje drugiej strony (np. nieszczerość, manipulacje),
  • udoskonalisz swoją asertywność.

 

Wejdź na wyższy poziom!

Kiedy wiesz, czego się spodziewać i jak się zachować w trudnej sytuacji, jesteś na wygranej pozycji!

 

 

 

Zobacz, jak nas oceniają

Zakres szkolenia

1
Regulacje prawne:
- prawa i obowiązki świadka i podejrzanego,
- obowiązki przesłuchującego – najczęściej popełniane błędy,
- protokoły.
2
Przygotowanie się do przesłuchania w roli świadka lub podejrzanego.
3
Efektywne korzystanie z pomocy obrońcy.
4
Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchującym.
5
Umiejętność słuchania i bieżącej oceny zadawanych pytań.
6
Wnioskowanie na podstawie obserwacji rozmówcy.
7
Rozpoznawanie wskaźników nieszczerości u rozmówcy.
8
Techniki wywierania wpływu stosowane podczas przesłuchań i przeciwdziałanie im.
9
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom stosowanym przez przesłuchującego.
10
Umiejętność kształtowania postaw asertywnych.

Szkolenie poprowadzi

Ekspert ds. bezpieczeństwa i komunikacji

Emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadający bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe. Prowadził między innymi śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej". Był również wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, prowadzone przez agentów specjalnych FBI, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA).

Czytaj więcej

Szkolił z zakresu przesłuchań funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych oraz wojskowych, pracowników instytucji państwowych i firm komercyjnych. Tworzył politykę bezpieczeństwa dużej firmy wydawniczej. Obecnie jest specjalistą do spraw szkoleń i trenerem, współpracuje też z kilkoma uczelniami wyższymi.

Proponujemy dwa rozwiązania:

Szkolenia w siedzibie Klienta

Wykorzystaj maksymalnie czas i poświęć go w pełni na szkolenie, likwidując problem dojazdu, koszt wynajmu sali itp. Wystarczy, gdy Klient dysponuje salą pozwalającą na przeprowadzenie szkolenia, a my zajmiemy się resztą, wyposażając ją w wyjątkowo wygodne fotele dostępne tylko u nas i nadając klimat sprzyjający wydajnemu szkoleniu. Możemy również zapewnić miejsce szkolenia w pobliżu siedziby Klienta, czyli zrealizować szkolenie poza firmą, ale w niewielkiej odległości.

Szkolenia wyjazdowe

Tu koncentrujemy się na zapewnieniu wyjątkowego miejsca poza siedzibą Klienta, realizując szkolenie w jednym z partnerskich hoteli. Nie są to jednak zwyczajne obiekty, a starannie dobrane miejsca, gwarantujące wyjątkową atmosferę, otoczenie przyrody i klimat pozwalający na oderwanie się od codzienności. Także w tym przypadku zapewniamy komfortowe warunki szkolenia, a wyjazd może być połączony również ze zorganizowaną integracją.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość

ul. Fabryczna 16H,
53-609 Wrocław

NIP 8943120271
REGON 368893599
KRS 0000705851

Posiadamy certyfikat: