MS Word – wydajna praca z edytorem tekstu

Proponowany czas trwania szkolenia
20-40 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia: MS Word – wydajna praca z edytorem tekstu

Proponujemy szkolenie na jednym z trzech poziomów, w zależności od tego, na jakim stopniu zaawansowania jest obecnie kandydat oraz jakie cele chce osiągnąć. Szkolenia obejmują doskonalenie umiejętności zakresu wykorzystania podstawowych funkcji programu począwszy od sprawnego formatowania tekstu, przez wstawianie tabel i ilustracji do dokumentów, tworzenie formularzy, korespondencję seryjną, po tworzenie zaawansowanych dokumentów i efektywne współdzielenie plików z innymi użytkownikami.

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie narzędzi w codziennej pracy. Dla każdego uczestnika zapewnione jest oddzielne stanowisko pracy oraz profesjonalne materiały szkoleniowe.

MS Word - kurs wydajnej pracy z edytorem

MS Word – poziom podstawowy

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Word.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili sprawnie tworzyć i edytować dokumenty przy użyciu programu Word. Modyfikowanie tekstów i ich drukowanie nie będzie stanowiło problemu. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili również wstawiać tabele i ilustracje do dokumentów.

Program szkolenia:

 • podstawy pracy z programem Microsoft Word,
 • praca z tekstem,
 • zmiana wyglądu tekstu i akapitu,
 • prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach,
 • wykorzystanie elementów graficznych w dokumencie,
 • ustawienia i wydruk dokumentu.

MS Word – poziom średniozaawansowany

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień wykonują operacje w programie Word, ale chcą używać go w większym stopniu. Jest to szkolenie dla osób, które znają program w stopniu podstawowym.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: przekazanie wiedzy na temat profesjonalnej edycji dokumentów w programie Word. Szkolenie omawia zagadnienia związane z formatowaniem tekstu, pracę z dużymi dokumentami, wstęp do tworzenie formularzy oraz korespondencję seryjną. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu MS Word, tworzyć i modyfikować profesjonalne dokumenty.

Program szkolenia:

 • profesjonalne formatowanie tekstów,
 • praca z tekstem,
 • praca z dużymi dokumentami,
 • korespondencja seryjna,
 • formanty – wprowadzenie,
 • skróty klawiszowe.

MS Word – poziom zaawansowany

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób znających program Word na poziomie średniozaawansowanym, pragnących tworzyć zaawansowane dokumenty i efektywnie współdzielić pliki z innymi użytkownikami.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: szkolenie kładzie nacisk na wykorzystanie funkcji edytora w celu zautomatyzowania i podwyższenia efektywności pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą tworzenia zaawansowanych wzorców dokumentów, profesjonalnego formatowania tekstu i wzbogacania go w elementy graficzne. Poznane metody pozwolą m.in. na samodzielnie tworzenie korespondencji seryjnej, wykorzystanie współpracy edytora z innymi aplikacjami MS Office.

Program szkolenia:

 • operacje na plikach,
 • formatowanie zaawansowane,
 • wstawianie obiektów,
 • pola i elementy specjalne,
 • odwołania i konspekty,
 • korespondencja seryjna,
 • formularze i szablony,
 • ochrona dokumentu,
 • grupowa praca nad dokumentami.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


  Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość