MS PowerPoint – skuteczna prezentacja

Proponowany czas trwania szkolenia
20-40 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia: MS PowerPoint – skuteczna prezentacja

Proponujemy szkolenie na jednym z trzech poziomów, w zależności od tego, na jakim stopniu zaawansowania jest obecnie kandydat oraz jakie cele chce osiągnąć. Szkolenia obejmują doskonalenie umiejętności zakresu wykorzystania podstawowych funkcji programu takich jak wykorzystanie programu do tworzenia standardowych oraz profesjonalnych prezentacji z zastosowaniem obiektów graficznych, wykresów, tabel, elementów multimedialnych, efektów specjalnych aż po zaawansowane i rozbudowane pokazy.

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie narzędzi w codziennej pracy. Dla każdego uczestnika zapewnione jest oddzielne stanowisko pracy oraz profesjonalne materiały szkoleniowe.

Szkolenie z Power Point we Wrocławiu - skuteczna prezentacja

MS PowerPoint- poziom podstawowy

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem PowerPoint.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień nie mają wcale lub prawie wcale do czynienia z PowerPoint i poziom znajomości PowerPoint jest minimalny. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawowe umiejętności pozwalające na sprawną pracę z programem i tworzeniem prezentacji multimedialnych.

Program szkolenia:

 • PowerPoint jako narzędzie,
 • tworzenie konspektu i wstawianie go z programu Microsoft Word,
 • zasady tworzenia prezentacji w programie PowerPoint,
 • obiekty w prezentacjach,
 • wykresy,
 • nadawanie dynamiki elementom prezentacji – kiedy i w jakim celu?

 

MS PowerPoint- poziom średniozaawansowany

Uczestnicy szkolenia: osoby z różnych działów organizacji, które muszą czasem przedstawić informacje w ciekawy i zrozumiały sposób, prezentujące raporty i wyniki przed zarządem, chcące przedstawić w kreatywny sposób zalety produktu, prowadzące zebrania lub prezentujące wyniki prac projektowych nad nowym produktem.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać bardziej zaawansowane funkcje programu MS PowerPoint. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykorzystywać możliwości programu do tworzenia bardziej rozbudowanych i ciekawszych prezentacji w oparciu o dodatkowe narzędzia, co przełoży cię na lepszy efekt finalny.

Program szkolenia:

 • teoria profesjonalnej prezentacji,
 • praca z tekstem,
 • obiekty graficzne,
 • ClipArty,
 • wykresy,
 • wykresy organizacyjne,
 • tabele,
 • atrybuty wspólne dla całej prezentacji,
 • niestandardowe animowanie prezentacji.

 

MS PowerPoint- poziom zaawansowany

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą tworzyć zaawansowane prezentacje, szybko je edytować i łączyć z innymi programami pakietu Office (np. menedżerów, kierowników projektów, konsultantów, handlowców, specjalistów marketingu).

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: udział w szkoleniu pozwala zapoznać się zawansowanymi możliwościami programu Microsoft PowerPoint w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji.

Program szkolenia:

 • tworzenie szablonów prezentacji;
 • tworzenie diagramów i innych grafik;
 • tworzenie przejść i schematów animacji;
 • wykorzystanie, ustawienie i łączenie efektów;
 • osadzanie w prezentacji;
 • prezentacje multimedialne;
 • wykresy;
 • animowanie wykresów, SmartArtów i grafik;
 • drukowanie slajdów i konspektów;
 • projekty zaawansowane;
 • makra.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


  Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość