MS Excel – arkusze kalkulacyjne bez tajemnic

Proponowany czas trwania szkolenia
20-40 godzin dydaktycznych

Opis szkolenia: MS Excel – arkusze kalkulacyjne bez tajemnic

Proponujemy szkolenie na jednym z trzech poziomów, w zależności od tego, na jakim stopniu zaawansowania jest obecnie kandydat oraz jakie cele chce osiągnąć. Szkolenia obejmują doskonalenie umiejętności zakresu wykorzystania podstawowych funkcji programu takich jak formatowanie arkusza, formuły i wykresy oraz bardziej zaawansowanych: analiza danych, tabele przestawne, rozbudowane formuły i automatyzacja zadań.

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie narzędzi w codziennej pracy. Dla każdego uczestnika zapewnione jest oddzielne stanowisko pracy oraz profesjonalne materiały szkoleniowe.

MS Excel - arkusze kalkulacyjne bez tajemnic

MS Excel- poziom podstawowy

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem Excel.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień nie mają wcale lub prawie wcale do czynienia z Excelem i poziom znajomości Excela jest minimalny. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawowe umiejętności pozwalające na sprawną pracę z programem Excel.

Program szkolenia:

 • wiadomości wstępne,
 • podstawowe operacje na komórkach,
 • formuły,
 • formatowanie arkusza,
 • formatowanie warunkowe,
 • wykresy,
 • ćwiczenia w tworzeniu arkuszy z zastosowaniem średnio zaawansowanych funkcji.

MS Excel- poziom średniozaawansowany

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień wykonują operacje w programie Excel, ale chcą używać go w większym stopniu. Jest to szkolenie dla osób, które znają program w stopniu podstawowym.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: na poziomie średniozaawansowanym omawiane są zagadnienia ze wszystkich kategorii pracy z arkuszem kalkulacyjnym, m. in. formułami, analizą danych, wykresami, tabelami przestawnymi, wyszukiwaniem, czy formatowaniem.

Program szkolenia:

 • Usprawnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel- doskonalenie podstawowych umiejętności ukazujące nie znane użycie najbardziej podstawowych narzędzi (wypełnianie danymi, nazewnictwo, typy danych, usprawnienia w użyciu podstawowych funkcji, skróty klawiszowe itd.).
 • Standardowe narzędzia Microsoft Excel.
 • Funkcje wbudowane w Microsoft Excel.
 • Przygotowywanie danych do wydruku.
 • Pozostałe narzędzia Microsoft Excel.

MS Excel- poziom zaawansowany

Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie średniozaawansowanym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Cele szkolenia i korzyści z uczestnictwa: celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania. Każdy uczestnik zdobędzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Szkolenie skupia się na zautomatyzowaniu zadań wykonywanych dotychczas w sposób czasochłonny i wymagający dużo uwagi ze strony użytkownika.

Program szkolenia:

 • formatowanie zaawansowane,
 • odwołania,
 • wykresy,
 • analiza,
 • sprawdzanie i inspekcja,
 • zwiększenie wydajności.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


  Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość