Jak z sukcesem wdrażać zmiany w firmie

Jak odnosić sukces we wdrażaniu zmian, skoro wiele z nich kończy się niepowodzeniem? Jak unikać kluczowych błędów popełnianych podczas wprowadzania zmian? Jak sprawić, by niechętni zaangażowali się w zmianę? Co robić, gdy sami nie jesteśmy do zmiany przekonani? Znajdź odpowiedzi na powyższe pytania uczestnicząc w szkoleniu.

Nie musisz dołączyć do grupy zarządzających, którzy ponieśli wysokie koszty wprowadzania zmian!

Proponowany czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Proponowana liczba osób
od 4 do 14 osób
Uczestnicy szkolenia
Kadra zarządzająca różnych szczebli inicjująca zmiany: menedżerowie, liderzy, kierownicy projektów.
Cechy wyróżniające szkolenie

Szkolenie dostarczy Ci zarówno wiedzy, świadomości w obszarze zarządzania zmianą, jak i pozwoli na praktyczne rozwijanie umiejętności poprzez analizę studium przypadku, symulowanie spotkań komunikujących zmianę, prowadzenie rozmów w sytuacji oporu przed zmianą.

Zmiany w firmie - jak je skutecznie wdrażać - szkolenie dla przedsiębiorców i menadżerów

  • poznasz, jakie błędy najczęściej towarzyszą wdrażaniu zmian i jak się przed nimi ustrzec;
  • dowiesz się, jakie ludzie przyjmują postawy wobec zmian;
  • będziesz wiedzieć, jakie fazy składają się na proces zmiany;
  • rozwiniesz umiejętności radzenia sobie z oporem wobec zmian;
  • przećwiczysz sposób komunikowania zmian.

Zobacz, jak nas oceniają

Zakres szkolenia

1
Definicja i rodzaje zmian – zmiana jako świadomie zarządzany proces. Doświadczenia uczestników wobec zmian.
2
Przyczyny wprowadzania zmian: z jakich powodów wprowadzamy zmiany/w jakich celach wprowadzamy zmiany.
3
Najczęściej popełniane błędy w procesie wprowadzania zmian.
4
Postawy wobec zmian – charakterystyczne zachowania.
5
Case study – rozpoznawanie postaw i określanie odpowiednich reakcji menedżera wobec nich
6
Specyfika procesu zmiany.
7
Etapy przejścia przez zmiany – kwestionariusz diagnozy zmian.
8
Działania menedżerskie w każdym z etapów zmiany.
9
Formy oporu wobec zmian, radzenie sobie z oporem pracowników, symulacje rozmów z pracownikiem w fazie oporu.
10
Zadania menedżera w procesie wprowadzania zmian.
11
Ocena potrzeby wprowadzania zmian, równanie zmiany: Z (zmiana) = A (niewygodne status quo) x B (atrakcyjna wizja zmiany) x C (pierwsze kroki).
12
Kroki procesu zarządzania zmianą.
13
Analiza pola sił, siły wspierające i hamujące zmianę – ćwiczenie praktyczne.
14
Tworzenie i komunikowanie wizji zmian:
- czym charakteryzuje się dobra wizja zmiany – ćwiczenie z budowania wizji,
- plan komunikacji zmiany,
- spotkanie informujące o zmianie – trening prowadzenia spotkań informujących o zmianach.

Szkolenie poprowadzi

Bogna Majeran

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności menedżerskich, w tym kierowania ludźmi, zarządzania zmianą, zarządzania projektami w oparciu metodyki PRINCE2 i PMI. Prowadzi szkolenia w obszarze rozwijania kompetencji społecznych, w tym takich umiejętności osobistych, jak: komunikacja, asertywność, współpraca w zespole i efektywność własna/zarządzanie czasem. Specjalizuje się też w szkoleniach z zakresu doskonalenia obsługi Klienta, w tym przez telefon. Pełniła rolę menedżera merytorycznego w dużych projektach szkoleniowych odpowiadając za przygotowanie projektu od strony merytorycznej.

Czytaj więcej

Jest absolwentką studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Posiada świadectwo ukończenia Studium Mediacji organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Zdobyła certyfikat ILM Development poświadczający kompetencje prowadzenia warsztatów w oparciu o facylitację wg modelu Process Iceberg®
Ukończyła szkolenie zarządzania projektami PRINCE2 Foundation potwierdzone świadectwem i certyfikatem zdania egzaminu: PRINCE2 Foundation Examination.
Uzyskała licencję Master of Art of NLP. Ma ukończony kurs, potwierdzony certyfikatem w zakresie prowadzenia coachingu: Podstawy coachingu indywidualnego z cyklu Coaching dla Profesjonalistów. Ukończyła kurs dla trenerów.

W swoim doświadczeniu zawodowym prowadzi także szkolenia i doradztwo dotyczące rozwiązywania konfliktów, komunikacji nastawionej na relacje. W ramach kontaktów z firmami spotyka się z przykładami sytuacji konfliktowych w pracy i pomaga w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i dochodzeniu do porozumienia poprzez wspólne wypracowywanie rozwiązań. Pracuje także jako mediator wspierając rozwiązywanie konfliktów wewnątrz firm.

Ma za sobą tysiąc kilkaset przeprowadzonych dni szkoleniowych. Realizowała szkolenia dla pracowników
kilkudziesięciu firm. Ponad 80 % uczestników szkoleń oceniło jej pracę jako trenera wysoko i bardzo wysoko.

Za największe swoje osiągnięcie uważa, że udało jej się zbudować bardzo dobry kontakt z trójką dzieci, dać im
przestrzeń na samodzielność, odpowiedzialność i rozwinięcie skrzydeł.

Ma szczęście, że pracuje robiąc to, co lubi, co sobie wybrała. Interesują ją zawiłości relacji międzyludzkich.
Obecnie poznaje, czym są tzw. „turkusowe organizacje”, poddaje niepewności i przełamuje swoje obecne
przekonania na temat zarządzania ludźmi.
Bardzo ceni sobie wolny zawód, który daje jej wysokie poczucie wpływu na własne życie.
Buduje spokój w sobie, robiąc robótki na drutach, malując kamienie, które rozdaje bliskim i znajomym.

Najważniejsze dla niej, to:
Być dobrym człowiekiem
Szukać dobrych intencji
Niczego nie żałować

…dlatego też

okazuje szacunek uczestnikom szkoleń, w relacjach z nimi stara się być uczciwa, otwarta i życzliwa. Zamiast
oceniać, próbuje zrozumieć. Popełniane błędy, trudności, choć przeżywa, traktuje jako wpisane w działanie,
szuka rozwiązań.

Proponujemy dwa rozwiązania:

Szkolenia w siedzibie Klienta

Wykorzystaj maksymalnie czas i poświęć go w pełni na szkolenie, likwidując problem dojazdu, koszt wynajmu sali itp. Wystarczy, gdy Klient dysponuje salą pozwalającą na przeprowadzenie szkolenia, a my zajmiemy się resztą, wyposażając ją w wyjątkowo wygodne fotele dostępne tylko u nas i nadając klimat sprzyjający wydajnemu szkoleniu. Możemy również zapewnić miejsce szkolenia w pobliżu siedziby Klienta, czyli zrealizować szkolenie poza firmą, ale w niewielkiej odległości.

Szkolenia wyjazdowe

Tu koncentrujemy się na zapewnieniu wyjątkowego miejsca poza siedzibą Klienta, realizując szkolenie w jednym z partnerskich hoteli. Nie są to jednak zwyczajne obiekty, a starannie dobrane miejsca, gwarantujące wyjątkową atmosferę, otoczenie przyrody i klimat pozwalający na oderwanie się od codzienności. Także w tym przypadku zapewniamy komfortowe warunki szkolenia, a wyjazd może być połączony również ze zorganizowaną integracją.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość