Jak skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem

Zarządzając zespołem na pewno spotkasz sytuacje trudne w relacjach z pracownikami. Sposób rozwiązywania ich w zespole znacząco wpływa na motywację pracowników, na której zapewne Ci zależy. Jeśli potrzebujesz upewnić się, czy Twoje sposoby reakcji w tych sytuacjach są właściwe lub chcesz poznać i przetrenować te najbardziej wartościowe, to szkolenie jest dla Ciebie.

Proponowany czas trwania szkolenia
2 dni / 16 godzin
Proponowana liczba osób
od 4 do 14 osób
Uczestnicy szkolenia
Wszystkie osoby, które zarządzają pracownikami (menedżerowie, kierownicy, liderzy).
Cechy wyróżniające szkolenie

Uczestnicy, dzieląc się doświadczeniami dotyczącymi trudnych sytuacji, które spotykają, są współtwórcami szkolenia – oferując swój wkład, dostają potrzebne wskazówki. Praktyczny trening umiejętności prowadzenia trudnych rozmów jest bezpiecznym sposobem na wypracowanie własnych skutecznych reakcji służących rozwiązywaniu napięć w środowisku pracy.

Rozwiązywanie problemów w zespole - szkole nie dla firm

  • dowiesz się, jaki jest Twój preferowany styl rozwiązywania sytuacji trudnych;
  • poznasz metodę rozwiązywania sytuacji konfliktowych między pracownikami;
  • będziesz wiedzieć, jak przekazywać trudne decyzje pracownikom;
  • zapoznasz się z asertywnym sposobem stawiania granic podwładnym;
  • otrzymasz praktyczne wskazówki, jak rozwiązać trudne sytuacje z pracownikami, których doświadczasz w swojej pracy.

Zobacz, jak nas oceniają

Zakres szkolenia

1
Style rozwiązywania sytuacji trudnych według Thomasa-Killmana.
2
Rodzaje konfliktów – koło Christophera W. Moore'a.
3
Komunikacja nierelacyjna: atakowanie i ignorowanie – efekt lub przyczyna konfliktu.
4
Język, który prowadzi do konfliktu – eliminacja „zaczepnych” sformułowań.
5
Model interwencji w sytuacji konfliktu/różnicy zdań (Brief Mediation, PMR).
6
Mapa asertywności M. Król-Fijewskiej.
7
Asertywność w komunikacji niewerbalnej.
8
Techniki asertywności:
- komunikat typu JA
- technika 4 kroków,
- technika stopniowania reakcji Pameli Butler.
9
Szefowskie „NIE”.
10
Komunikowanie trudnych decyzji.
11
Trening prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania trudnych sytuacji (odgrywanie ról, case study).

Szkolenie poprowadzi

Bogna Majeran

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności menedżerskich, w tym kierowania ludźmi, zarządzania zmianą, zarządzania projektami w oparciu metodyki PRINCE2 i PMI. Prowadzi szkolenia w obszarze rozwijania kompetencji społecznych, w tym takich umiejętności osobistych, jak: komunikacja, asertywność, współpraca w zespole i efektywność własna/zarządzanie czasem. Specjalizuje się też w szkoleniach z zakresu doskonalenia obsługi Klienta, w tym przez telefon. Pełniła rolę menedżera merytorycznego w dużych projektach szkoleniowych odpowiadając za przygotowanie projektu od strony merytorycznej.

Czytaj więcej

Jest absolwentką studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Posiada świadectwo ukończenia Studium Mediacji organizowanego przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
Zdobyła certyfikat ILM Development poświadczający kompetencje prowadzenia warsztatów w oparciu o facylitację wg modelu Process Iceberg®
Ukończyła szkolenie zarządzania projektami PRINCE2 Foundation potwierdzone świadectwem i certyfikatem zdania egzaminu: PRINCE2 Foundation Examination.
Uzyskała licencję Master of Art of NLP. Ma ukończony kurs, potwierdzony certyfikatem w zakresie prowadzenia coachingu: Podstawy coachingu indywidualnego z cyklu Coaching dla Profesjonalistów. Ukończyła kurs dla trenerów.

W swoim doświadczeniu zawodowym prowadzi także szkolenia i doradztwo dotyczące rozwiązywania konfliktów, komunikacji nastawionej na relacje. W ramach kontaktów z firmami spotyka się z przykładami sytuacji konfliktowych w pracy i pomaga w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i dochodzeniu do porozumienia poprzez wspólne wypracowywanie rozwiązań. Pracuje także jako mediator wspierając rozwiązywanie konfliktów wewnątrz firm.

Ma za sobą tysiąc kilkaset przeprowadzonych dni szkoleniowych. Realizowała szkolenia dla pracowników
kilkudziesięciu firm. Ponad 80 % uczestników szkoleń oceniło jej pracę jako trenera wysoko i bardzo wysoko.

Za największe swoje osiągnięcie uważa, że udało jej się zbudować bardzo dobry kontakt z trójką dzieci, dać im
przestrzeń na samodzielność, odpowiedzialność i rozwinięcie skrzydeł.

Ma szczęście, że pracuje robiąc to, co lubi, co sobie wybrała. Interesują ją zawiłości relacji międzyludzkich.
Obecnie poznaje, czym są tzw. „turkusowe organizacje”, poddaje niepewności i przełamuje swoje obecne
przekonania na temat zarządzania ludźmi.
Bardzo ceni sobie wolny zawód, który daje jej wysokie poczucie wpływu na własne życie.
Buduje spokój w sobie, robiąc robótki na drutach, malując kamienie, które rozdaje bliskim i znajomym.

Najważniejsze dla niej, to:
Być dobrym człowiekiem
Szukać dobrych intencji
Niczego nie żałować

…dlatego też

okazuje szacunek uczestnikom szkoleń, w relacjach z nimi stara się być uczciwa, otwarta i życzliwa. Zamiast
oceniać, próbuje zrozumieć. Popełniane błędy, trudności, choć przeżywa, traktuje jako wpisane w działanie,
szuka rozwiązań.

Proponujemy dwa rozwiązania:

Szkolenia w siedzibie Klienta

Wykorzystaj maksymalnie czas i poświęć go w pełni na szkolenie, likwidując problem dojazdu, koszt wynajmu sali itp. Wystarczy, gdy Klient dysponuje salą pozwalającą na przeprowadzenie szkolenia, a my zajmiemy się resztą, wyposażając ją w wyjątkowo wygodne fotele dostępne tylko u nas i nadając klimat sprzyjający wydajnemu szkoleniu. Możemy również zapewnić miejsce szkolenia w pobliżu siedziby Klienta, czyli zrealizować szkolenie poza firmą, ale w niewielkiej odległości.

Szkolenia wyjazdowe

Tu koncentrujemy się na zapewnieniu wyjątkowego miejsca poza siedzibą Klienta, realizując szkolenie w jednym z partnerskich hoteli. Nie są to jednak zwyczajne obiekty, a starannie dobrane miejsca, gwarantujące wyjątkową atmosferę, otoczenie przyrody i klimat pozwalający na oderwanie się od codzienności. Także w tym przypadku zapewniamy komfortowe warunki szkolenia, a wyjazd może być połączony również ze zorganizowaną integracją.

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość