Cenna wiedza
Wyjątkowe doświadczenie
Integracja
Jak sprawić, by szkolenie było efektywne
5 maja 2020
Piotr Wójcik

Jak sprawić, by szkolenie było efektywne

Chcąc znać odpowiedź na pytanie Jak prowadzić szkolenia?, zapytajmy najpierw: „Co to znaczy, że szkolenie jest efektywne?”.

Efektywne szkolenie, to takie, które przynosi oczekiwaną zmianę w postawie, zachowaniu uczestnika. Warunkiem koniecznym jest więc jasne doprecyzowanie oczekiwanych rezultatów i przeanalizowanie, czy szkolenie może je zaspokoić, a jeśli tak, to w jaki sposób.

O efektywności szkolenia decydują trzy podmioty: firma zamawiająca szkolenie, uczestnik (pracownik tej firmy) i trener prowadzący zajęcia. Odpowiedzialność za spięcie tych trzech elementów ponosi w dużym stopniu trener, gdyż to na nim ostatecznie skupia się oczekiwanie rezultatów.

 

Jakie wyzwania stoją przed trenerem, by szkolenie było efektywne?

Na podstawie mojego doświadczenia odpowiedzią są:

 

Cztery filary efektywnego szkolenia

 

I filar – Jasno sformułowane oczekiwane rezultaty

Efektywność szkolenia zależy od Twojej pracy nie tylko na sali szkoleniowej. Wszystko zaczyna się wcześniej. Kluczowe jest precyzyjne określenie oczekiwanych rezultatów szkolenia. Osiągnij to poprzez uzyskanie odpowiedzi na pytania od zamawiających szkolenie i uczestników. Możesz zapytać wprost, jakich rezultatów oczekują, co szkolenie ma zmienić, jaki problemy ma pomóc załatwić. Nie zadowalaj się odpowiedzią typu: „chcemy szkolenia z komunikacji, czy też motywowania zespołu”.

 

II filar – Motywacja do rozwijania kompetencji i zmiana w postawie uczestnika

Bez samomotywacji uczestników i chęci zmiany w efekcie szkolenia trener góry nie przestawi. Może jednak wpływać na motywację uczestników poprzez przykład własnego zaangażowania, dzielenie się doświadczeniem, pozytywny feedback i wskazówki w trakcie treningu umiejętności podczas szkolenia, uzmysławiając korzyści dla uczestników wynikające ze zmiany postawy i zachowań, budząc ciekawość i wpływając na dobrą atmosferę podczas zajęć.

 

III filar – Pozyskana wiedza i umiejętności służące zmianie zachowań

Konstruując i prowadząc szkolenie opieraj się na tzw. cyklu Kolba. Dawid A. Kolb w swoich badaniach skupiał się nad sposobem, w jaki ludzie się uczą. Swój model oparł na preferowanych przez nas 4 sposobach uczenia się, które w cyklu następują po sobie:

 

Doświadczanie – zaproponuj uczestnikom ćwiczenie, case study, grę lub odwołaj się do wcześniejszych doświadczeń uczestników.

Refleksja – spytaj uczestników o ich obserwacje wynikające z doświadczenia, o ich emocje, odczucia i wnioski.

Wiedza – dostarcz wiedzy korespondującej z doświadczeniem i refleksjami, powiąż to z wiedzą, którą uczestnicy posiadali już wcześniej, sprowokuj do zadania pytań i wyrażenia wątpliwości, poszukajcie odpowiedzi.

Zastosowanie – moderuj dyskusję lub zaproponuj pracę zespołową służącą sformułowaniu przez uczestników, jak mogą to doświadczenie i wiedzę wykorzystać w praktyce, co i w jaki sposób chcą zmienić.

 

IV filar – Gotowość do wdrożenia tego, czego nauczył się uczestnik szkolenia

Często dzieje się tak, że uczestnik po udanym, interesującym według niego szkoleniu wraca  z zamiarem wdrożenia tego, czego się nauczył. Jednak równie często dzieje się tak, że mimo, iż szkolenie spełniło jego oczekiwania, początkowy entuzjazm gaśnie, a zwyciężają nawyki, rutyna oraz wymówka w postaci braku czasu, a w rezultacie praktycznie nic się nie zmienia. Czy możemy powiedzieć, że szkolenie było ono efektywne? Zapewne nie. Jak więc zapobiec temu zagrożeniu?

 

Proponuję wdrożenie następujących działań:

  1. Wprowadzaj podczas szkolenia konkretne narzędzia proste do zastosowania w przez uczestników w pracy – zgodnie z przedstawionym Cyklem Kolba.
  2. Na koniec szkolenia poproś uczestników o sformułowanie konkretnej deklaracji – co, jak i kiedy zamierzają wdrożyć po szkoleniu.
  3. Sformułuj dla uczestników zadania wdrożeniowe odnoszące się do treści szkolenia, oparte na praktykowaniu rozwijanych umiejętności.
  4. Zaproponuj w procesie szkolenia i przeprowadź zajęcia przypominające, np. tzw. zajęcia follow-up (opierające się na powtórzeniu, odświeżeniu, treningu poznanych wcześniej narzędzi), podsumowanie zadań wdrożeniowych lub indywidualne i zespołowe podsumowanie wdrożenia przez uczestników nabytych umiejętności (w formie bezpośredniej bądź zdalnej).
  5. Współpracuj z przełożonymi uczestników szkolenia w celu stworzenia przez nich przestrzeni dla uczestników na praktykowanie i doskonalenie umiejętności, poprzez np. :

⇒ zainteresowanie szkoleniem, które odbywali podwładni, ich wrażeniami i refleksjami, pomysłami i planami na wdrożenie;

⇒ formułowanie zadań rozwijających kompetencje;

⇒ feedback dotyczący rozwijanych przez pracownika kompetencji.

 

 

Życzę powodzenia w budowaniu efektywnych szkoleń😊

Bogna Majeran – Trener/Konsultant

Literatura:
opracowanie własne
Piotr Wójcik
Udostępnij:

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość

ul. Fabryczna 16H,
53-609 Wrocław

NIP 8943120271
REGON 368893599
KRS 0000705851

Posiadamy certyfikat: