Cenna wiedza
Wyjątkowe doświadczenie
Integracja
7 zasad wspierających osiągnięcie efektu synergii podczas pracy zespołu
27 listopada 2019

7 zasad wspierających osiągnięcie efektu synergii podczas pracy zespołu

Współdziałanie lub działanie razem to dosłowne tłumaczenie czym jest synergia. Rzec można, iż podstawą do osiągnięcia wspomnianego wcześniej efektu synergii jest współpraca przynajmniej dwóch osób. Ponieważ zsumowanie wiedzy, doświadczenia czy umiejętności dwójki osób, zawsze będzie większe niż w przypadku, kiedy te same osoby miałyby pracować samodzielnie. Istnieje świetna metafora, która obrazuje działanie efektu synergii, mianowicie „2 + 2 = 5 lub więcej” (i nie dotyczy on jedynie ludzi).

Jednak, aby osiągnąć efekt synergii podczas współpracy grupy ludzi, należy pamiętać o zgubnie działającym zjawisku zwanym „myśleniem grupowym” – które to może doprowadzić do negatywnych skutków współpracy grupy ludzi (zespołu), a co za tym idzie uniemożliwić postanie efektu synergii. W bardzo dużym skrócie, wyjaśnię czym jest „myślenie grupowe” – powołując się na definicję psychologa Pana Irvinga L. Janisa:

„szybki i łatwy sposób myślenia, które występuje wówczas, gdy ludzie są członkami spójnej grupy dążącej do jednomyślności, powodując w efekcie lekceważenie innych możliwych sposobów działania”.

Kolejne lata badań, pozwoliły na szersze poznanie zjawiska „myślenia grupowego”. Między innymi obserwowano wpływ zachowania lidera na w/w zjawisko. Okazało się, iż dyrektywny styl szefa zespołu ma następujące konsekwencje:

  • „liczba rozważanych pomysłów jest mniejsza,”
  •  „pomysły są słabiej przedyskutowywane,”
  •  „wzmaga się tendencja do przyjmowania propozycji lidera.”

Kolejnym ważnym odkryciem było, stwierdzenie podejmowania większego ryzyka przez grupę, niż w sytuacji kiedy decyzja miała być podejmowana indywidualnie. Z jednej strony przez „rozmycie odpowiedzialności”, a z drugiej dzięki poczuciu siły i pewności siebie w grupie.
Oczywiście to tylko kilka, najważniejszych odkryć dotyczących zjawiska myślenia grupowego.
Łącząc zatem wiedzę o zjawisku „grupowego myślenia” oraz o efekcie synergii, warto przyjąć kilka zasad, aby umożliwić sobie jak najlepsze efekty współpracy zespołu.

W zespole powinny znajdować się osoby o reprezentujące różne punkty widzenia i jednocześnie potrafiące bronić swojego stanowiska.

  1. Pamiętaj o niebezpieczeństwie wzrostu poziomu ryzyka analizowanych możliwości.
  2. Doceniaj konkurencję, traktuj ją poważnie (uchroni cię to przed ryzykownymi decyzjami).
  3. Grupie decyzyjnej zapewniaj dopływ informacji z zewnątrz.
  4. Im ważniejsza decyzja tym więcej czasu powinno się na nią poświęcić.
  5. Menedżer, który odkryje u siebie tendencję do narzucania własnych rozwiązań, powinien oddać kierowanie spotkaniem komuś innemu.
  6. Ustal zasady obowiązujące podczas podejmowania decyzji.

 

Autor: Łukasz Frątczak

Literatura:
„Alfabet mitów menedżerskich” Sławomir Jarmuż, Mirosław Tarasiewicz. GWP, Sopot 2017.
„Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes” Irving L. Janis. Boston: Houghton Mifflin 1985.
Udostępnij:

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość