Cenna wiedza
Wyjątkowe doświadczenie
Integracja
4 błędy popełniane przez menedżerów w sytuacji konfliktu między pracownikami
9 października 2020

4 błędy popełniane przez menedżerów w sytuacji konfliktu między pracownikami

 

Konflikty wśród pracowników przynoszą ukryte koszty dla firmy. Można tutaj wymienić:

  • spadek motywacji pracowników zarówno zaangażowanych w konflikt, jak i funkcjonujących w jego otoczeniu;
  • pogorszenie atmosfery;
  • wzrost absencji i rotacji pracowników;
  • obniżenie efektywności pracy, odejście od skupienia na realizacji celów, na rzecz skupienia na własnych emocjach, urazach, poszukiwania sposobów na zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Menedżer w obliczu konfliktów, które dotyczą członków jego zespołu zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i między działami, stoi przed ogromnym wyzwaniem, nie może pozwolić sobie na nierozważny ruch.

Uświadom sobie główne błędy, które popełniają menedżerowie:

 

1. Błąd zaniechania
Menedżer skupia się głównie na działaniach operacyjnych i osiąganiu celów. Nie dostrzega, że coś niepokojącego dzieje się między jego ludźmi. Może też tak być, że menedżer odbiera sygnały świadczące o konflikcie, potrafi je sam zaobserwować lub komunikują mu to jego pracownicy, jednak nie reaguje. Nie robi nic, bo ma wątpliwości, jak zachować się w tej sytuacji lub liczy, że konflikt minie sam.

Konsekwencje – konflikt się rozwija, strony się polaryzują, konsekwentnie tkwią w konflikcie, negatywne skutki są coraz większe, coraz trudniej o porozumienie.

 

2. Błąd władzy absolutnej
Menedżer działa szybko, aktywnie rozwiązuje konflikt między pracownikami. Rozsądza, kto ma rację, po czyjej stronie jest wina, narzuca rozwiązanie, wymierza sankcje.

Konsekwencje – poczucie niesprawiedliwości u jednej lub obu stron konfliktu. Wprowadzone siłą rozwiązania nie satysfakcjonują, nie mobilizują do zmiany w kierunku porozumienia.

 

3. Błąd uległości
Menedżer próbuje udobruchać skonfliktowane strony, często rezygnując z własnych celów w imię dobrych relacji. Proponuje rozwiązania, które angażują jego osobę, wyręczając skonfliktowanych pracowników.

Konsekwencje – nie ma gwarancji, że mimo wysiłku menedżera i wzięcia na siebie zobowiązań, które są wygodne dla obu skonfliktowanych stron, konflikt zostanie rozwiązany i nastąpi trwałe porozumienie. Sytuacje trudne mogą się powtarzać, a bierna postawa skonfliktowanych będzie się utrwalać.

 

4. Błąd przejęcia odpowiedzialności za rozwiązanie konfliktu
Menedżer rozmawia ze skonfliktowanymi pracownikami, stara się poznać ich punkty widzenia, nie skupiając się przy tym na poszukiwaniu winnych, co jest pozytywne. Obie strony mając poczucie, że są słuchane, próbują mieć po swojej stronie przełożonego. Jednak w momencie poszukiwania rozwiązań zaistniałej sytuacji przyłożony nie potrafi się powstrzymać od ich formułowania. Odbiera więc odpowiedzialność skonfliktowanym pracownikom za zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań, które rozwiążą konflikt.

Konsekwencje – zaproponowane przez menedżera rozwiązania z racji jego funkcji mogą zostać odebrane przez pracowników, jako narzucone, Sprawią, że zrezygnują oni z własnych propozycji, które mogłyby okazać się bardziej trafne. W efekcie pracownicy nie utożsamią się z wprowadzonymi przez szefa rozwiązaniami, co spowoduje z kolei, że porozumienie okaże się nietrwałe.

 

Bogna Majeran – Trener/Konsultant

Literatura:
opracowanie własne
Udostępnij:

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte? Masz pytania dotyczące oferty? Szukasz tematu spoza listy?

Zapraszamy do kontaktu!


    Uzupełnij i zaznacz pola oznaczone gwiazdką, aby wysłać wiadomość